Nieuws 2021

Toekenning subsidie


In 2021 heeft SBC het goede bericht ontvangen
dat Stichting Steunfonds Basiszorg een
ingediend subsidieverzoek op belangrijke onderdelen
heeft toegekend. Het bestuur van SBC is het Steunfonds
daarvoor zeer erkentelijk. Nu kan er daadwerkelijk
een start gemaakt worden met de uitvoering van drie
van de vier projecten. Hierover zullen wij u in 2022
uitgebreid informeren via deze site en Facebook !


Voor verder nieuws kunt u kijken onder de rubriek Activiteiten en resultaten in 2023