SBC ondersteunt momenteel vier projecten:


Project 1:
Aanschaf mobiele scanapparaten

Doel : Aanschaf van twee mobiele scanapparaten
voor prenatale zorg Diouloulou ,Kafountine en de omliggende dorpen.
Reden : Op dit moment is er nog slechts één
(mobiel) scanapparaat beschikbaar in Kafountine.
Dit apparaat heeft problemen met de accu, maar werkt nog wel enigszins.
In Diouloulou is momenteel helemaal
geen werkende scan meer beschikbaar.

Toelichting

Eén mobiel scanapparaat per locatie is van
groot belang omdat daarmee ook de vrouwen in de
afgelegen dorpen en op de eilanden onderzocht kunnen worden.
Gemiddeld gaat er één keer per twee maanden
een (medische) equipe op pad per boot
en bezoekt de afgelegen locaties in de delta,
om ook daar de prenatale zorg te leveren.Project 2:
Financiƫle bijdrage training en opleiding vroedvrouwen

Doel : Er zijn voldoende vroedvrouwen in Diouloulou
en Kafountine om de gestegen werkdruk aan te kunnen
en die de scanapparatuur op de juiste wijze te gebruiken.
Reden : Zowel in de hoofdstad Dakar als in Ziguinchor
zijn er opleidingsmogelijkheden (een driejarige opleiding).
Maar het merendeel van de opleidingskosten wordt niet
door de Senegalese overheid gefinancierd.
De kandidaten moeten dus zelf proberen fondsen
te werven. Vaak zijn de studiekosten en kosten voor
levensonderhoud een te grote belemmering
voor de meeste meisjes en vrouwen in de regio.
Hun familie moet in staat zijn hen te onderhouden en
dat is nog extra economische problemen veroorzaakt,
is dit traject momenteel vrijwel onmogelijk.

Daarnaast blijken niet alle werkende vroedvrouwen het onderwerp/de training in de echografie
als onderdeel van hun opleiding te hebben gehad.
De training Echografie is een opleiding van drie tot zes maanden en is te
volgen in zowel Dakar als Ziguinchor.


Project 3:
Bijdrage aan les-en voorlichtingsmateriaal i.v.m. gezondheidseducatie

Doel : Meer jongeren bereiken met gezondheidseducatie
m.b.v. eigentijdse voorlichtingsmaterialen- en aansprekende
materialen en middelen.
Reden : De populatie van de dorpen bestaat
grotendeels uit jongeren. De beste bijdrage
om de algehele gezondheidssituatie te
verbeteren is preventieve voorlichting
aan juist deze doelgroep.


Toelichting : De belangrijkste gezondheidsvoorlichting op scholen gaat vooral over algemene hygiène, aids/hiv, geslachtsziekten, geboortebeperking. De voorlichtingsmaterialen- en middelen zijn echter verouderd. Er zijn geen computers,
aansprekende filmpjes of games die juist hen « bij de les houden ». Financiering is het probleem.

Project 4:
Bijdrage verbetering huisvesting vroedvrouwen Kafountine


Doel : De vroedvrouwen hebben geen leefbare en
aantrekkelijke verblijfsruimte.

Reden : De vroedvrouwen in Kafountine verblijven vrijwel
permanent (Zeven dagen per week, dag/nacht) verplicht
op het terrein van het ziekenhuis bij de kraamkliniek.
Zij beschikken over een uit beton opgetrokken ruimte van
ca. Twee bij drie meter, zonder ramen of andere voorzieningen.
Zij slapen op een matras op de betonnen grond en hebben
geen enkele privacy. De vroedvrouwen verrichten
zwaar werk en de arbeidsomstandigheden
op dit onderdeel zijn beroerd.