Vroedvrouwen in de Casamance


Positie en taken


De vroedvrouwen hebben een bijzondere status
bij de bevolking en veel aanzien in de dorpen.
Ze hebben een cruciale functie
in de basale gezondheidszorg.
Vaak treden zij op als vertrouwenspersonen
wanneer zij patiƫnten voorlichten en
adviseren over bijvoorbeeld voeding,
hygiƫne en geboortebeperking


Werkomstandigheden


De omstandigheden waaronder de huidige vroedvrouwen
hun taken op het terrein van moeder- en kindzorg
moeten vervullen zijn vaak moeilijk.
Het gaat daarbij om de o.a. de volgende zaken:

Gebrekkig materiaal, waaronder slecht werkende
of ontbrekende scanapparatuur t.b.v. prenatale zorg;

Personele problematiek : uitval t.g.v. ouderdom en
ziekte huidige vroedvrouwen, hoge werkdrukdoor
bevolkingstoename en tekortaan
nieuwe opgeleide vroedvrouwen;


Slechte huisvesting van de vroedvrouwen
bij de werkplek op het ziekenhuisterrein (Kafountine);

Ontbrekende up-to-date middelen en
materiaal voor gezondheidsvoorlichting- en lessen.
Daarnaast ook ontbrekende geschikte lesruimte voor
gezondheidsvoorlichting & educatie ( Diouloulou).