Werkwijze en criteria projecten SBC


Bij het selecteren, ontwikkelen en
uitvoeren van projecten hanteert
SBC vooral de volgende uitgangspunten:

 • Het zijn projecten waar de Senegalese overheid,
  de lokale bevolking of andere ngo's niet aan (kunnen) bijdragen.

 • We werken samen met de lokale gezondheidszorgprofessionals
  en met medeweten van de lokale gezondheidscomités.

 • In principe is er sprake van eenmalige financiering.
  We letten erop dat we geen inbreuk maken op de wijze
  waarop de bestaande zorg wordt bekostigd.

 • Het doel is dat na afloop van de ondersteunings- en
  financieringsperiode de projecten deel uitmaken
  van de dagelijkse werkzaamheden.
  Op dat moment stoppen wij met onze financiering.


 • De projecten moeten zijn aangedragen
  door lokale gezondheidszorgprofessionals.