Wie zijn wij?

Het bestuur

Voorzitter:

Pauline de la Court

Secretaris:

Jeannette van Gerven

Penningmeester:

Annette de la Court

Aspirant-bestuurslid:

Anneke Dijkmans

-----------------------

-----------------------

Website:

Oscar Strikwerda


De geschiedenis van SBC….


SBC is op 8 maart 2021 heropgericht in Leiden door Pauline de la Court, Annette de la Court en Patricia Pol.
Alle bestuursleden zijn vrijwilliger.
Het begon met dit trio , maar in de loop van 2021 is Anneke Dijkmans aangesloten
als aspirant-bestuurslid. Momenteel is er nog een vacature.

Pauline de la Court had ruim 25 jaar geleden de voorloper van het huidige SBC opgericht,
maar deze stichting werd enige jaren geleden opgeheven.
Reden was dat de geplande basisgezondheidszorgprojecten merendeels waren gerealiseerd
en er op dat moment onvoldoende animo was om nieuwe projecten te ontwikkelen.

Begin 2020, vlak voor het uitbreken van de Covid pandemie,
werd na vele jaren weer een bezoek aan de Casamance afgelegd.

Daarbij werden uiteraard alle oude bekenden, vrienden en collega's
in Kafountine en Diouloulou opgezocht.
Vooral vanuit de vroedvrouwen werden nieuwe knelpunten aangedragen op hun werkterrein,
waarop wederom actie en ondersteuning nodig is.
Dit heeft geresulteerd in een nieuw projectplan en uiteindelijk de heroprichting van de stichting.

Ook is wederom het initiatief genomen om samen te werken met o.a.
het bestuur van L'école Satang Diabang, een opleidingscentrum voor
meisjes en jonge vrouwen in Kafountine.

Meer over l 'Ecole Sata Diabang

Facebook van de school